• Henry Ford
  "Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is succes."

Teamontwikkeling

Coaching van een team helpt jullie om je teamdoelen op het gebied van de onderlinge relatie te formuleren, inzicht te geven in de onderlinge relationele patronen en weerstanden. Hierdoor ontstaat openheid en vertrouwen. Zodat een ieder op de juiste plek kan gaan staan om zijn rol/functie optimaal te vervullen ten gunste van het bedrijfs- of organisatiedoel.

Aanleidingen voor coaching van een managementteam kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Start van een nieuw team
 • Vergroten van vertrouwen, openheid en duidelijkheid
 • Verbeteren onderlinge samenwerking
 • Verbeteren onderlinge communicatie
 • Duidelijkheid over de plek en rol van ieder teamlid
 • Verbeteren onderling begrip
 • Inzichten in onduidelijke weerstanden in het team
 • Veranderingsprocessen of reorganisatie
 • Opereren als eenheid