• Anahata HSP HSS Coaching Amersfoort
    Albert Einstein
    "The one who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The one who walks alone is likely to find himself in places no one has ever been before."

TechniekenNLP/ NLP Health Coaching

NLP gaat ervan uit dat je de werkelijkheid niet kunt veranderen, maar wel hoe je de werkelijkheid innerlijk ervaart. Je hebt namelijk altijd je ervaring van de werkelijkheid vastgelegd in je hoofd aan de hand van beelden, geluiden, geuren, gevoelens, gedachten en smaken. Dit heeft invloed op onze vitaliteit en gezondheid. Als de vastgelegde indrukken een negatieve ervaring van de werkelijkheid is, kun je d.m.v. diverse NLP oefeningen en technieken de zintuiglijke ervaring neutraliseren en vervolgens een positieve ervaring terug krijgen. Het resultaat is dat je daardoor in de toekomst structureel anders tegen dingen aankijkt, luistert en communiceert. Daardoor ga je ook anders voelen en gedragen, raak je jouw blokkades en belemmeringen kwijt, vindt je persoonlijke hulpbronnen, behaal je persoonlijke doelen, wordt je vitaler en gezonder, realiseer je dromen en kom je in balans. 

NLP is continue in ontwikkeling. Inmiddels kun je spreken over vier generaties NLP. Ik behoor tot de vierde generatie NLP-ers.

Eerste generatie (jaren ’70) 
Van een therapeutisch benadering op gedrag en capaciteiten. Wat doe je en kan je?
 
Tweede generatie (jaren ’80) 
Meer gericht op je overtuigingen: hoe denk je?
 
Derde generatie (rond 2000) 
De derde generatie gaat in op identiteit, visie en missie. Wie ben je en wat bezielt je?
 
Vierde generatie van NLP
De vierde generatie NLP gaat uit van een transpersoonlijke benadering, waarbij nieuwe kennis uit de kwantumfysica, spirituele en esotherische stromingen, systemisch waarnemen is toegevoegd. Er is meer aandacht voor bewustwording, autonomie en authenticiteit. Je leert meer te leven vanuit zijnsniveau en vanuit je hart. 

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren
Neuro gaat over de hersenen en zintuigen. In je centrale zenuwstelsel registreer je wat je waarneemt via je zintuigen en wordt er een innerlijke ervaring van gemaakt: je ziet een beeld, je hoort geluid, je voelt het gevoel , je ruikt de geur, proeft de smaak, je hebt daarbij intuïtie en je denkt er wat bij. 

Linguïstisch gaat over taal en nonverbale communicatie die je gebruikt om bovenstaande ervaringen te ordenen, weer te geven en betekenis te geven 

Programmeren (doelgericht handelen) gaat over de mogelijkheid om de manier waarop je dingen doet(programma’s, patronen) te ontdekken en te benutten om de gewenste resultaten te bereiken. 

Voor meer informatie zie ook de Nederlandse Vereniging voor NLP.


Systemisch coachen/opstellingen

Het systemische gedachtengoed gaat ervan uit dat je een individu bent, maar dat je ook deel uitmaakt van een groep. Bijvoorbeeld je familie of de organisatie waar je werkt.

Iedereen wordt geboren uit een moeder en een vader. Voor de verbinding tussen de familieleden maakt het niet uit of je elkaar veel of helemaal nooit ziet of zelfs elkaar nog nooit ontmoet hebt. Deze verbinding is er altijd en hij blijft. Deze verbinding heeft invloed op je individuele mogelijkheden. 

Soms is het zo dat je al veel hebt geprobeerd om een bepaald doel (werken met plezier) te halen , maar het lukt je maar niet. Dit terwijl je slim genoeg en capabel genoeg bent. Of je probeert je gedrag te veranderen en je merkt dat je telkens in datzelfde belemmerende gedrag vervalt. Dan is het vaak zo dat de groep of het systeem waar je toe behoort je onbewust belemmert om je individuele doelen te behalen.

Ook (terugkerende) privéproblemen in relaties, gezin, opvoeding of familie kunnen soms onoplosbaar lijken, maar ook dit probleem kan vanuit een grotere context zijn ontstaan en dus ook opgelost worden door middel van een familie- of organisatie-opstelling. De techniek is ontwikkeld door Bert Hellinger en verder uitgebouwd door onder andere Daan van Kampenhout, Sieglinde Schneider, Stephan Hausner en Ursula Franke. 

Door een sterk visualiserende en krachtige methode worden de problemen en oplossingen inzichtelijk gemaakt. Een krachtige en vaak verrassend snel werkende methode.

Familie-opstellingen
Een van de uitgangspunten van de familie-opstellingen maken we de verborgen relaties tussen de individuen zichtbaar. De verschillende leden van een familie kunnen soms verstrikt raken in elkaars patronen. Hieruit kunnen problemen voortkomen die zelfs tot in latere generaties kunnen doorwerken (hoe vaak hoor je jezelf niet roepen: dat heb ik van mijn vader/moeder, maar oma/opa deed had het ook!). Ook kunnen de verstrikkingen geprojecteerd worden op andere personen. Met alle problemen van dien.

Anahata maakt de dynamiek tussen de verschillende personen die bij je situatie betrokken zijn zichtbaar. Hierdoor ontstaat inzicht en een oplossing is zichtbaar, daarbij ontstaat balans, vind je meer je eigen plek en rol.

Symptoom- of ziekteopstellingen

Deze opstellingen zijn ontwikkeld door Stephan Hausner. Hij gaat uit van het principe dat alle genezing, zelf-heling is, en werkt aan het creëren van een omgeving waar zelf-heling kan plaatsvinden. Via een symptoom- of ziekteopstelling zie je de betekenis en krijg je inzicht op de effecten van familie dynamiek op ziekten. Tijdens de opstelling is te merken dat het lichaam ontspant en zijn stressreacties op de familiedynamiek kan loslaten. Dit kan effect hebben op de symptomen. Van belang is dat de client de informatie ook mentaal, emotioneel kan (h)erkennen, integreren en vervolgens transformeren.

Organisatie-opstelling
In een opstelling wordt zichtbaar op welke manier samenwerking plaatsvindt, hoe leiderschap uitpakt, waar de organisatie effectief is en waar nog efficiënter gewerkt kan worden. Daarnaast zijn opstellingen behulpzaam bij het maken van de juiste keuzes, het vinden van oplossingen voor problemen, het inzicht krijgen in marktwerking, het plegen van de juiste managementinterventies of het bepalen van strategische keuzes.

Structuur-opstelling
In een structuuropstelling kun je verschillende elementen van een vraag opstellen. Hierdoor zie je de relaties tussen deze elementen en is bijvoorbeeld het maken van beslissingen gemakkelijker. Denk bijvoorbeeld aan marketingvraagstukken, innerlijke conflicten, tegenstrijdige behoeftes, verschillende knelpunten waarvan je denkt dat ze met elkaar te maken hebben.

wie je bentBody & Mind Language

Een mens is meer dan zijn lichaam. Ik ga ervan uit dat een persoon, de ziel, zich vanaf zijn geboorte aanpast aan de omgeving.
 Hierdoor ontstaat een persoonlijkheid.  Lichaamsgerichte coaching biedt inzicht in de uitwisseling tussen ziel en persoonlijkheid. Wat drijft je, wat bezielt je, wat beweegt je? Als je uiting geeft aan wie je wezenlijk bent, ontstaat creativiteit, speelsheid, vitaliteit. Als je uiting geeft aan wie je denkt te moeten zijn loop je uiteindelijk vast in lichamelijke blokkades, eenzijdige denkrichting en gevoelens die hiermee samengaan

Er is een relatie tussen onze levenshouding (hoe we zijn gevormd door het leven) en onze lichaamshouding. De aanpassing die we als kind hebben gemaakt vinden we terug in onze manier van denken, voelen, bewegen, ademen, in de mate waarop we contact kunnen toestaan, grenzen kunnen bewaken en ons durven uiten.

Praten over een blokkade kent zijn grenzen. Soms ervaar je dat je niet verder komt. De diepste pijn is zover weggedrukt dat we met praten alleen niet in contact komen met deze delen . Het inzetten van lichaamswerk is dan nodig, omdat het lichaam een eigen geheugen in zich draagt. Ons lichaam is onze grootste informatiebron en toont ons in lichaamstaal en lichaamshouding wat onze drijfveren zijn.

Body & Mind Language combineert  lichaamstaal en lichaamswerk met  gesproken taal. We gebruiken het lichaam als metafoor om dat wat wordt gezegd daadwerkelijk te verbinden met de symbolische taal van het onbewuste. Wat wordt er nou echt gezegd? Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen?

Zie voor meer informatie: Body & Mind Language

In januari 2015  rond ik deel 1 van mijn opleiding Body & Mind Language af. In juni verwacht ik de gehele opleiding afgerond te hebben.

Ericksoniaanse Hypnose

Milton Erickson (1901-1980) is de grondlegger van de moderne hypnotherapie. Volgens hem heeft het onbewuste belangrijke probleemoplossende en creatieve eigenschappen. Trance ziet hij als een hulpmiddel om deze mogelijkheden te stimuleren. Het onbewuste is een opslagplaats waarin onze leerervaringen liggen opgeslagen. 

Trance is een naar binnen gerichte staat van bewustzijn: je richt je aandacht op wat voor jou nu belangrijk is. Je bewuste is afgeleid en ontspant volledig. Trance brengt je in contact met de belangrijke informatie van het onbewuste: je intuïtie. Iedereen kent trance. Het is een vorm van ontspanning. Als je bijvoorbeeld erg verdiept bent in een boek of film, merk je niet of nauwelijks nog iets van je bewuste omgeving. Je bewuste geest kan aandacht geven aan gemiddeld vijf tot negen eenheden van informatie. Het onbewuste kan aandacht geven aan gemiddeld veertig miljoen eenheden van informatie en is dus een onschatbare bron aan informatie.

Hanneke van der Voort is gespecialiseerd in Hypnose technieken. Ericksoniaanse hypnose is daar slechts een van. 

Energy Coaching

Vanuit de kwantumfysica is bekend dat alles om ons heen energie is. Albert Einstein ontdekte al dat alles uit energie bestaat: van materiële zaken tot natuur tot ons fysieke lijf. Maar ook alle gedachten, woorden en interne overtuigingen van jezelf en van anderen zijn energie. Ze kunnen je energie geven of ontnemen. 

Zo kun je gedrag vertonen waarbij je een positief plezierig doel probeert te benaderen. Dat geeft energie. Maar het kan ook zijn dat je een negatieve ervaring of een negatief gevoel probeert te vermijden. Dit gedrag en al die gevoelens kosten je energie. Ze geven blokkades in je energiesysteem: chakra's en je aura en uiteindelijk ook in je fysieke lichaam (holistisch wereldbeeld). 

Energy Coaching gaat uit van de visies van Barbara Ann Brennan en Marianne Looy over de samenstelling van ons energiesysteem en de chakrapsychologie van Anodea Judith. Een energiesysteem bestaat uit: een chakrasysteem, een elektro-magnetisch veld (aura) van de mens, vier bewustzijnsniveaus (innerlijk kind, persoonlijk zelf, hoger zelf, kosmisch zelf), energetische koorden tussen personen, een Haralijn en een Wezenster. Je energiesysteem ontwikkelt zich gedurende je hele leven. Ik werk met je energiesysteem voor met name mentale, emotionele en energetische problemen. 

(Hoog) sensitieve personen hebben vaak een gevoelig energiesysteem en pikken onbewust veel energie van anderen op via hun aura en chakra’s. Het systeem is snel vervuild en dit bemerken ze vaak door ‘overprikkeld’ of snel (over)vermoeid zijn. Het leren gronden, beschermen en opschonen van je energiesysteem is dan zeer van belang. Energy Coaching biedt diverse technieken om dit te realiseren.

Alleen Saskia Klaaysen werkt met Energy Coaching

Schrijf je in voor de GRATISonline minicursus "JOUW HSP 4-daagse"

Leer de verschillen tussen HSP en hoogsensitieve HSS. Leer de wetenschappelijke feiten over hoogsensitiviteit. Maak kennis met de 4 totaal verschillende typen HSP. Herken stress door onder- of overprikkeling. Breng jouw hoogsensitieve valkuilen & kwaliteiten in kaart. En ontvang gratis oefeningen & testen. Schrijf je hier in voor de JOUW HSP 4-daagse. En ontvang 4 dagen een mail met een link naar uitgebreid trainingsmateriaal (video, mp-3, opdrachten & theorie).

Gratis minicursus JOUW HSP 4-daagse

Dankjewel voor je inschrijving! Je ontvangt zo direct je eerste email (check ook je spam of reclamefolder!)