• HSP Team coaching
  Henry Ford
  "Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is succes."

Managementteams - Coaching voor een goed functionerend managementteam

Het effect van coaching van een managementteam is vaak direct merkbaar. Jullie als managementteam geven sturing aan het bedrijf. De koers en richting die het bedrijf vaart is mede afhankelijk van jullie teamgeest en samenwerking. Coaching van een managementteam geeft inzicht of iedereen de juiste plek en rol heeft. Dat klinkt logisch en minder makkelijker dan het is. Veel managementteams zijn geen teams, maar een groep opererende individuen die gefocust zijn op hun eigen targets of afdelingsdoelen. Hierbij laat iedere manager zich onbewust beïnvloeden door de onderlinge relaties en patronen. Voorwaarden voor een goed functionerend team is vertrouwen.  Dat ieder managementlid onderlinge conflicten aan gaat en betrokken is.  En als laatste is het cruciaal dat ieder managementlid verantwoordelijkheid neemt en gaat voor het collectieve teamdoel.

Vaak is er geen volledig vertrouwen, omdat daar een stuk kwetsbaarheid van iedere manager nodig is. Veel managers vinden dit eng en zijn bang voor eventuele consequenties. Ook zijn mensen geneigd een kunstmatige harmonie in stand te houden of persoonlijke oordelen te vellen buiten de teamvergaderingen om. Managementteams kunnen verlammen doordat consensus een belangrijke waarde is, om iedereen het naar de zin te maken. Verschil van mening en betrokkenheid is nodig voor een goede onderlinge discussie en de juiste keuzes te maken. Vaagheid leidt ertoe dat er geen afspraken komen in gedrag en prestaties. Mensen vinden het nu eenmaal makkelijker om over inhoud te discussiëren dan over de onderlinge relatie. Die is van belang, want om goede resultaten te halen is het belangrijk dat iedereen voor het gezamenlijke doel werkt. Individuele prestaties, status en ego zijn hierbij ondergeschikt.

Voor een goede teamgeest heb je helderheid nodig over de rol van iedere manager, de focus, taak en onderlinge relatie. De samenwerking staat en valt met de onderlinge relaties. Zijn die niet helder of goed  of spelen er onbewuste knelpunten, dan werkt de samenwerking niet. Dit zie je vaak terug in weerstand, inhoudelijke (soms onbenullige) meningsverschillen. Dit gaat altijd ten kostte van het bedrijfsresultaat.

Coaching van een managementteams helpt jullie om je teamdoelen op het gebied van de onderlinge relatie te formuleren, inzicht te geven in de onderlinge relationele patronen en weerstanden. Hierdoor ontstaat openheid en vertrouwen. Zodat een ieder op de juiste plek kan gaan staan om zijn rol/functie optimaal te vervullen ten gunste van het bedrijfsdoel.


Aanleidingen

Wat vonden anderen van de teamcoaching van Saskia?

 1. Hanneke de Frel – Directeur Prinses Maximaschool

  Saskia is een enthousiast persoon en prettig om voor een groep leerkrachten uit het basisonderwijs voor een studiedag te consulteren. Leerkrachten zijn (positief) kritische mensen. Hoe krijg je ze mee? Saskia lukt het om hen allemaal te laten meedoen, meedenken en in beweging te krijgen. Dat is een kunst apart. Die kunst beheerst Saskia. Ze weet mensen te raken met beeldmateriaal, oefeningen, mensen in beweging te krijgen en na te denken. Ook die leerkracht die onderuit zit doet uiteindelijk mee. Saskia, je hebt een mooie trainingsmiddag achtergelaten door een goede voorbereiding en een inspirerende presentatie en de school weer een denkstap verder gebracht. Hartelijk dank voor jouw inbreng.

 2. Norbert Leijtens – De Broekriem

  Saskia is naast een goede coach en vakvrouw met enorm veel kennis ook een plezierig mens met heldere principes. Alles is tot in de puntjes voorbereid als het haar werk betreft. Daarnaast is Saskia enorm betrokken bij de deelnemers door te luisteren en met haar vragen de juiste snaar te raken. Je voelt dat wat zij zegt ook echt “uit het hart” komt en oprecht gemeend is. Wat een kado om bij haar een workshop te mogen volgen!!

 3. Gerold Baan – Interim Manager Onderwijs

  Ik werk als interim manager in het onderwijs en heb nu voor de eerste keer met Saskia Klaaysen samengewerkt. Het betrof een teambuildingstraject van in totaal vijf sessies. Al bij de intake gaf Saskia blijk van een grote mate van interesse in de deelnemers, zowel als individu maar ook als collectief en team. Saskia is in staat om snel een analyse te maken en hierop met maatwerk in te spelen. Hiermee komt ze ook tegemoet aan de wensen van de opdrachtgever. Het mooie van dit traject was dat er zowel met het team als collectief als ook met individuele personeelsleden is gewerkt. Tijdens de teamsessies gaf Saskia in hoge mate blijk van betrokkenheid en empathie maar ook van ervaring en deskundigheid waarbij ze tevens haar doelen voor ogen houdt en deze ook voor een groot deel realiseert. Daarbij schuwt ze niet om mensen met zichzelf en hun gedrag te confronteren. Tegelijkertijd is Saskia aangenaam in de omgang en is haar wijze van communiceren plezierig en duidelijk. Tevens schrijft Saskia tussentijds en aan het einde van het traject duidelijke rapportages met bevindingen en aanbevelingen. Dit zijn voor de manager en/of opdrachtgever waardevolle documenten om daarmee de voortgang en het beleid mede vorm te kunnen geven. april 2015

 4. Paul van Heugten – Max Convisio

  In de diverse trajecten die we samen met Saskia hebben mogen vormgeven ben ik onder de indruk geraakt van haar power en doortastendheid welke ze op natuurlijke, edoch onnavolgbare, wijze tentoonspreidt. De groepen zijn niet altijd even makkelijk en open doch in de loop van de dag volgt er altijd resultaat. De grootste impact is er echter op lange termijn en binnen de ondernemingen waarvoor we werken. In de praktijk blijkt overigens wel dat veel deelnemers achteraf niet kunnen duiden of niet scherp hebben wat die impact was en wat het hen exact heeft opgeleverd. Geen omissie in de aanpak van Saskia in mijn ogen doch inherent aan de werkvormen en horende bij de verandercurve en het veranderproces dat doormaakt wordt. Wetende dat er nog vele prachtige trajecten gaan volgen…!!

 5. Lonneke van Schijndel – De Staat van Zaken

  Ik heb Saskia leren kennen als een zeer ervaren professionele coach met een enorme hoeveelheid ervaring, de kennis van vele methodieken en een flinke dosis humor. Saskia is in staat om zeer snel een rustige, veilige setting te creëren waarbinnen je jezelf als mens echt kunt laten zien, makkelijk kwetsbaar kunt opstellen, zonder oordeel.. Of het nu gaat om individuele sessies voor jou als ondernemer of groepsessies voor management / medewerkers. Onbewust gedrag, weerstand en patronen, ze worden feilloos blootgelegd en bieden je zo enorm veel inzicht en tegelijkertijd de kans om te groeien en nieuwe paden te bewandelen. Ze werkt doelmatig en oplossingsgericht waardoor je in de praktijk de verworven inzichten direct kunt inzetten. Ik heb inmiddels al een aantal keren met haar mogen (samen)werken en ben enorm trots dat wij deel uit maken van elkaars netwerkorganisatie

Schrijf je in voor de GRATISonline minicursus "JOUW HSP 4-daagse"

Wil je meer weten over wat HSP wel en niet is? Wat de wetenschappelijke HSP feiten zijn? Kennis maken met de 4 totaal verschillende typen HSP? Alles over onder- & overprikkeling leren? Jouw valkuilen & kwaliteiten bepalen? En gratis oefeningen & testen? Schrijf je dan in voor de JOUW HSP 4-daagse. En ontvang 4 dagen een mail met een link naar het cursusmateriaal (video, mp-3, opdrachten & theorie).

Gratis minicursus JOUW HSP 4-daagse

Dankjewel voor je inschrijving! Je ontvangt zo direct je eerste email (check ook je spam of reclamefolder!)