• Anahata HSP HSS Coaching Amersfoort
    Beroepscode en ethiek
    Privacy - Branche-organisaties - Meldcode Code huiselijk geweld - Klachten - Samenwerkingen

Beroepscode en Ethiek


Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacywetgeving)

Uiteraard voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dragen wij zorg voor je privacy op het internet en in onze praktijk. Lees hier onze privacyverklaring.

Algemene betaling en leveringsvoorwaarden

Anahata personal coaching/ HSP training hanteert algemene betaling- en leveringsvoorwaarden voor live en online trainingen. Lees ze hier.
Voor individuele coaching hanteren de coaches eigen betaling en leveringsvoorwaarden. Saskia Klaaysen hanteert een informed consent en een coachingsovereenkomst die voorafgaand aan het coachingstraject wordt afgesproken.

Meldcode Huiselijk geweld

Anahata hanteert de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld

Klachten

Anahata hanteert bij klachten de Wet Klachten Kwaliteit Geschillen Zorg, deze staan in de algemene voorwaarden beschreven.

Samenwerkingsverbanden op HSP gebied

Wij maken ons sterk voor een Nederland waar hoogsensitiviteit een plaats krijgt die het toebehoort. We vinden het belangrijk dat er brede informatie over HSP wordt verstrekt, vanuit diverse invalshoeken. Vanuit de wetenschap, vanuit holistisch perspectief, op mentaal-emotioneel gebied of meer vanuit een energetisch of spiritueel perspectief. Hoogsensitief zijn, betekent dat je de beschikking hebt over prachtige kwalteiten. Maar als ze doorslaan kan je in nare valkuilen vallen die een last kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat een ieder die de behoefte heeft aan een coach, begeleider of training, iemand kan vinden die bij haar of zijn HSP/HSS past. Daarom zijn we aangesloten bij een HSP platform en spreken we op congressen en studiedagen zoals de HSP Day, het landelijke HSP congres of GGZ congressen over hoogsensitiviteit van bijvoorbeeld Sympopna.